Document Tutorial
Version: 1.0.0
Created by: HaruTheme
1. Introduction

Đây là bản hướng dẫn viết document.

LƯU Ý:

 • Không dùng chung ảnh từ document khác. (Không chọn ảnh từ media mà không phải do mình up lên).
 • Không upload ảnh từ menu Media.
 • Chọn ảnh Full size

2. Đăng nhập

Link admin:

https://document.harutheme.com/wp-admin

Tài khoản và mật khẩu Haru Account.

3. Tạo Document

 • Vào menu Pages >> Add  New page.
 • Chọn Page template: Page document.

Nhập đầy đủ thông tin.

 • Document tile.
 • Theme version.
 • Theme thumbnail.
 • Document cover ( ảnh ) hoặc Document color ( màu).
 • Theme buy link.
 • Theme demo link.
 • Tags.
 • Feature.

4. Tạo Document Item

Trong trang tạo document nhập document item.

 • Nhấn vào Add new doc item.
 • Nhập title.
 • Parent: nếu nó là mục lớn thì tích còn không thì sẽ là sub.
 • Content: Nhập nội dung.

CHÚ Ý CHỌN ẢNH MEDIA FULL SIZE

5. Download Document

Sau khi public document, ra trang xem document nhấn vào nút download.

Yêu cầu đăng nhập để download.

View more products from HaruTheme